WHITE QUARTZITE KITCHEN

Countertop: Jazz – High Gloss Quartzite